[ Webhosting profitux.cz ]

Navody
1)Spusťte program Mpegable X4 live
2)V první záložce Basic I/O klikněte v "Input File" na tlačítko "Browse" a otevřte vámi požadovaný video soubor, který chcete převést
3)V záložce Enconding Profile vyberte profil Sony Ericsson P800/P900
4)Nyní otevřete záložku video preprocessing a "target framerate" nastavte na "user defined" = 16.50
5)Pak vyberte Image Preprocessing zaškrtněte "Cropping / Resizing" a klikněte na tlačítko "Setup"
6)Vyberte "User defined" a v "Resized" nastavte v levém políčku 176 u videa na standartní šířku displeje a vyberte "Bicubic"
7)Dále vyberte Audio Encoding a nastavte "audio bitrate" na 64kbit/s, mono , zvuk zvolte 22050hz
8)Vyberte Video Encoding a nastavte bitrate na 100 kbit/s
9)A pak se vraťte zpátky do Basic I/O, kde jsme začínali a stiskněte červené tlačítko pro odstartování enkódování
10)Video se uloží do složky kde je základní video a to je vše


© 2005 Created by Tomas | Poslední aktualizace: 18.3.2006 | XHTML 1.1 | CSS 2.1
[CNW:Counter]